Studium Psychologii i Psychoterapii: psychoterapia oraz Studium psychologii Integracyjnej: psychotronika, biotronika PSYCHOTERAPIA

KIERUNEK PSYCHOTERAPIA
pomoc psychologiczna, psychoterapia rodzin, psychoterapia par, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa

Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy

Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

Podstawą nauki w naszym instytucie jest praktyczne podejście do psychologii. Kładziemy duży nacisk na rozwój osobisty, psychoterapię własną, praktyczne umiejętności realnej pracy z klientem. Wszystkie wykłady i warsztaty psychologiczne prowadzone są przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Studium Psychologii i Psychoterapii oraz Studium psychologii Integracyjnej wszystkie osoby, które chcą zdobyć oraz pogłębić wiedzę w tych dziedzinach.

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie psychoterapii indywidualnej, psychoterapii rodzin, psychoterapii osób uzależnionych oraz działań psychoterapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej.

Program kierunku jest dwuetapowy: na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów. Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności psychoterapeutycznych.

Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Zwieńczeniem nauki jest sprawdzenie nabytych umiejętności metodą superwizyjną przy pracy z kamerą oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej w ośrodkach psychoterapeutycznych.

Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.

Proponujemy następujące tematy zajęć:

 • PROGRAM WSPÓLNY
 • Psychologia osobowości
  w tym m.in.
  Koncepcje osobowości
  Zaburznia i diagnostyka
  Testy oraz testy projekcyjne
 • Psychopatologia
  w tym m.in.
  Wprowadzenie do psychologii klinicznej
  Klasyfikacja i omówienie zaburzeń
 • Psychoterapia rodzin i małżeńska
 • Psychoterapia uzależnień
  w tym m.in.
  Mechanizmy
  Diagnoza
  Uzależnienia alkoholowe
  Uzależnienia narkotykowe
  Uzależnienia niechemiczne
  Współuzależnienia
  Praca z klientem uzależnionym i współuzależnionym
  Profilaktyka
  Programy
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Interwencja kryzysowa
  w tym m.in.
  Pojęcie kryzysu
  Formy pomocy
  Skuteczna pomoc
  Prowadzenie inerwencji
  Ochrona osoby pomagającej
 • Przemoc psychologiczna
 • Socjoterapia
 • RTZ
 • BSFT
 • Negocjacje
 • Motywacja
 • Autoprezentacja
 • Kierowanie grupą
 • WARSZTATY SZKOLENIOWE
  Trening interpersonalny
  Trening „Praca z wewnętrznym dzieckiem”
  Trening intrapsychiczny
  Warsztat pracy z klientem
  Warsztat pracy z klientem – egzamin superwizyjny

Na piątym semestrze słuchacze odbywają obowiązkowy staż w ośrodkach terapii uzależnień, pomocy psychologicznej itp.

Absolwenci kierunku psychoterapia mogą kontynuować naukę w SZKOLE TERAPEUTÓW