Studium Psychologii i Psychoterapii: psychoterapia oraz Studium psychologii Integracyjnej: psychotronika, biotronika NABÓR DO STUDIUM PARAPSYCHOLOGII

Dokumenty zgłoszeniowe

do Instytutu Psychologii Stosowanej

na kierunki:

psychotronika (w zawodzie: psychotronik),

biotronika (w zawodzie biotronik)

oraz

do Instytutu Psychologii Stosowanej
na kierunek:

psychoterapia (w zawodzie psychoterapeuta)

przyjmujemy do końca lutego b.r.


INFORMACJE:

tel. 577 950 470

e-mail: studium@psychologia.org.pl